เปิดศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19

posted in: News | 0

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ให้บริการสถานที่เปิดศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ร่วมกับเครือข่ายบริการสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกรวย องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน และอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบางกรวย ในวันที่ 29 – 30 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.00 น. ณ อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ (อาคาร 4 ชั้น 1) โดยมี ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และคณะผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ในวันแรก และให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของมหาวิทยาลัยร่วมจิตอาสาในการให้บริการตามจุดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับวัคซีน