ร่วมลงนามความร่วมมือกับสภาการสาธารณสุขชุมชน

posted in: News | 0

เมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม2564 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ร่วมลงนามความร่วมมือกับสภาการสาธารณสุขชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสนับสนุนวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมประสานงานโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์