ร่วมเป็นจิตอาสารับลงทะเบียนผู้มาฉีดวัคซีน

posted in: News | 0

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คณาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ส่งมอบอาหารกล่อง ของว่าง และน้ำดื่ม จำนวน 150 ชุด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และจิตอาสา ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน โควิด 19 MCC Hall The Mall งามวงศ์วาน อีกทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต จำนวน 40 คน ร่วมเป็นจิตอาสารับลงทะเบียนผู้มาฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่มารับวัคซีน