ที่ตั้งเลขที่ : 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 0 2432 6101-5


เพจเฟซบุ๊ก : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

Youtube : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

Instagram : commarts_rpu

ID Line : @275hkkgy