หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสาร หลักสูตร บุคลากร ผลงานและกิจกรรม ประกันคุณภาพการศึกษา ศิษย์เก่า ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ศิษย์เก่า
 
ศิษย์เก่า
คณะนิเทศศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
ศิษย์เก่า
 
หลากหลายอาชีพศิษย์เก่า   หลากหลายอาชีพศิษย์เก่า

ความสำเร็จของบัญฑิต และศิษย์เก่าทุกท่าน คือความภาคภูมิใจของคณะนิเทศศาสตร์...
     
 
วันที่: 26 เม.ย 2560 

โครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 21 มกราคม 2560)   โครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 21 มกราคม 2560)

คณะนิเทศศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 หัวข้อ "ทักษะชีวิตในการทำงาน"...
     
 
วันที่: 21 ก.พ. 2560 

ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ ในหัวข้อ ประจำปี 2556   ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ ในหัวข้อ ประจำปี 2556

"การลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น"...
     
 
วันที่: 17 ม.ค. 2557 

ขั้นตอนยืนยันผู้สำเร็จการศึกษา 2555   ขั้นตอนยืนยันผู้สำเร็จการศึกษา 2555

...
     
 
วันที่: 09 ม.ค. 2557 

 

 
 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.