หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสาร หลักสูตร บุคลากร ผลงานและกิจกรรม ประกันคุณภาพการศึกษา ศิษย์เก่า ติดต่อคณะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
คณะนิเทศศาสตร์
 
         
ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ   ขอแสดงความยินดีกับ "นายปาราเมศ ด้วงเอี่ยม"

ขอแสดงความยินดีกับ "นายปาราเมศ ด้วงเอี่ยม" รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทที่ 6 โครงงานประเภทสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ "การผลิตสื่อเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการพื้นที่ของชุมชนบางมะรวด อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว" ในการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน และที่สำคัญ ต้องกราบขอบพระคุณและชื่นชม #สถาบันรามจิตติ ที่สร้างโอกาส การเรียนรู้ให้กับนิสิต #คณะนิเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้พัฒนาทักษะการผลิตสื่อไปพร้อมกับการเรียนรู้มิติทางสังคมอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 5 ปี...
     
 
ข่าววันที่: 19 ม.ค. 2564 

 
หลักสูตร

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 
บรรยากาศ
         
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.