หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสาร หลักสูตร บุคลากร ผลงานและกิจกรรม ประกันคุณภาพการศึกษา ศิษย์เก่า ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ข่าวสาร
 
ข่าวสาร
คณะนิเทศศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
ข่าวสาร
 
ศึกษาดูงาน ช่อง PPTV HD 36   ศึกษาดูงาน ช่อง PPTV HD 36

นิสิตประทับใจในการต้อนรับและความรู้ที่ได้รับเป็นอย่างมาก ขอขอบพระคุณ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (PPTV HD 36) ที่ได้เปิดโอกาสให้นิสิตได้ศึกษาดูงานด้านการวางแผนสื่อโษณา การสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งกระบวนการเผยแพร่รายการสดของ PPTV HD 36...
     
 
ข่าววันที่: 08 พ.ย. 2561 

เสวนา เส้นทางสู่คนเบื้องหลังงานภาพยนตร์โฆษณา   เสวนา เส้นทางสู่คนเบื้องหลังงานภาพยนตร์โฆษณา

ขอขอบคุณ คุณชลสิทธ์ อุปนิกขิต นักตัดต่อภาพยนตร์รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ เจ้าของผลงาน อาทิเช่น Marry Is Happy, ฟรีแลนซ์...ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ (2558) , ฉลาดเกมส์โกง (2560) แฟนเดย์ แฟนกันแค่วันเดียว (2559) เป็นต้น ที่ได้ให้เกียรติมาเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเป็นนักตัดต่อภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จ จนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ให้น้องๆ คณะนิเทศศาสตร์ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561...
     
 
ข่าววันที่: 08 พ.ย. 2561 

โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย   โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย

คณะนิเทศศาสตร์ จัดโครงการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมไทย กิจกรรม “สะพายกล้องท่องวิถีชีวิต” (ท่องผืนนา หลังสู้ฟ้า คว้าต้นข้าว ปี 7) นำนิสิตร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนฝึกหัดทำนาของครูธานีบ้านหอมชื่น อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 โดยนิสิตได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาไทยผ่านการถ่ายภาพเพื่อสะท้อนถึงความเป็นศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามและนำภาพถ่ายมาจัดประกวดในหัวข้อ “ศิลปะและวัฒนธรรมไทย”...
     
 
ข่าววันที่: 08 พ.ย. 2561 

รางวัลโครงการสหกิจศึกษาดีเด่น   รางวัลโครงการสหกิจศึกษาดีเด่น

ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม...
     
 
ข่าววันที่: 05 เม.ย 2560 

 

 
 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.