หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสาร หลักสูตร บุคลากร ผลงานและกิจกรรม ประกันคุณภาพการศึกษา ศิษย์เก่า ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ข่าวสาร
 
ข่าวสาร
คณะนิเทศศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
ข่าวสาร
 
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท เวอค์พอยท์ เอ็นเทอค์เทนเมนท์  ภาคเรียนที่ 1/2562   ศึกษาดูงาน ณ บริษัท เวอค์พอยท์ เอ็นเทอค์เทนเมนท์ ภาคเรียนที่ 1/2562

...
     
 
ข่าววันที่: 28 ก.ย. 2562 

ศึกษาดูงาน ช่อง PPTV HD 36   ศึกษาดูงาน ช่อง PPTV HD 36

นิสิตประทับใจในการต้อนรับและความรู้ที่ได้รับเป็นอย่างมาก ขอขอบพระคุณ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (PPTV HD 36) ที่ได้เปิดโอกาสให้นิสิตได้ศึกษาดูงานด้านการวางแผนสื่อโษณา การสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งกระบวนการเผยแพร่รายการสดของ PPTV HD 36...
     
 
ข่าววันที่: 08 พ.ย. 2561 

เสวนา เส้นทางสู่คนเบื้องหลังงานภาพยนตร์โฆษณา   เสวนา เส้นทางสู่คนเบื้องหลังงานภาพยนตร์โฆษณา

ขอขอบคุณ คุณชลสิทธ์ อุปนิกขิต นักตัดต่อภาพยนตร์รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ เจ้าของผลงาน อาทิเช่น Marry Is Happy, ฟรีแลนซ์...ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ (2558) , ฉลาดเกมส์โกง (2560) แฟนเดย์ แฟนกันแค่วันเดียว (2559) เป็นต้น ที่ได้ให้เกียรติมาเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเป็นนักตัดต่อภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จ จนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ให้น้องๆ คณะนิเทศศาสตร์ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561...
     
 
ข่าววันที่: 08 พ.ย. 2561 

โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย   โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย

คณะนิเทศศาสตร์ จัดโครงการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมไทย กิจกรรม “สะพายกล้องท่องวิถีชีวิต” (ท่องผืนนา หลังสู้ฟ้า คว้าต้นข้าว ปี 7) นำนิสิตร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนฝึกหัดทำนาของครูธานีบ้านหอมชื่น อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 โดยนิสิตได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาไทยผ่านการถ่ายภาพเพื่อสะท้อนถึงความเป็นศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามและนำภาพถ่ายมาจัดประกวดในหัวข้อ “ศิลปะและวัฒนธรรมไทย”...
     
 
ข่าววันที่: 08 พ.ย. 2561 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.