หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสาร หลักสูตร บุคลากร ผลงานและกิจกรรม ประกันคุณภาพการศึกษา ศิษย์เก่า ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ผลงานและกิจกรรม
 
ผลงานและกิจกรรม
คณะนิเทศศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

ผลงานและกิจกรรม

  การผลิตบัณฑิต
  การบริการวิชาการ
  การวิจัย
  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  การจัดการความรู้ (KM)
  การบริหารจัดการ (หลักธรรมมาภิบาล 10 ประการ)
  ผลงานนักศึกษา
 
 
     
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2555   ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2555

     
 
วันที่: 15 ส.ค. 2555 
     
สะพายกล้องท่องธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม   สะพายกล้องท่องธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม

"สะพายกล้องท่องผืนนา หลังสู่ฟ้า คว้าต้นข้าว"
     
 
วันที่: 15 ส.ค. 2555 
     
ศึกษาดูงาน สยามกีฬา   ศึกษาดูงาน สยามกีฬา

     
 
วันที่: 15 ส.ค. 2555 
     
ศึกษาดูงาน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (TPBS)   ศึกษาดูงาน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (TPBS)

     
 
วันที่: 14 มี.ค 2556 
     
ปัจฉิมนิเทศ   ปัจฉิมนิเทศ

     
 
วันที่: 14 มี.ค 2556 
     
  พฤติกรรมการชมรายการโทรทัศน์กับการนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียน

ชื่องานวิจัย : พฤติกรรมการชมรายการโทรทัศน์กับการนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียน การสอนของคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ชื่อผู้วิจัย : อวยพร พานิช ปีที่ทำการวิจัยแล้วเสร็จ : 2561
     
 
วันที่: 07 ก.ค. 2561 
 
 
 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.